නව පැමිණීම්

  • Tongda precise casting focuses on the techniques of lost-wax and lost-foam castings. The materials we are dealing with are carbon steel, alloy steel, ductile iron , grey iron and so on. Our OEM products are widely used in the industries of Automobiles.G.E.T.,Forklifts,Marines and Railways. The annual capacity is 25,000 tons, with 85% parts exported overseas through Ningbo Inrise International Trading Co,Ltd .

    Tongda ද්රව්ය විවිධ මත පර්යේෂණ කරන්න සහ පාරිභෝගිකයින්ගේ OEM නිෂ්පාදන සංවර්ධනය ඉංජිනේරුවන් වෘත්තීය කණ්ඩායමක් හිමිය. තත්ත්ව සහතික කිරීම සඳහා, Tongda එක්ස් කිරණ පරීක්ෂක, CMM, ස්පෙක්ට්රම් විශ්ලේෂණය කිරීම උපකරණ, Metallographic විභාගය උපකරණයක්, චුම්බක අංශු lnspector, දෘඪ බව පරීක්ෂක, බලපෑම ටෙස්ට් Machine.and විශ්ව ශක්තිය Tester වැනි උපකරණ ඇති පරීක්ෂණාගාරයක් ඉදි කළේය.

    Tongda ගෙදර හොඳ නමක් කරා ළඟා වන අතර විදේශ කර තිබෙන තරගකාරී මිල ගණන්, විශ්වසනීය තත්ත්වය, වේලාවට සැපයීම සහ යහපත් පසු පාවිච්චි සේවාව සමඟ, Tongda ද චීනයේ ප්රධාන පෙළේ වාත්තු manufactuer බවට අපේක්ෂා කරයි.

විශේෂාංගය නිෂ්පාදන

WhatsApp Online Chat !